Inkomensafhankelijke combinatiekorting gescheiden ouders

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een heffingskorting die ouders van kinderen jonger dan twaalf onder bepaalde voorwaarden kunnen krijgen. Bij gescheiden ouders wil het toekennen van deze korting nog wel eens fout gaan. Het gevolg kan dan zijn dat de korting moet worden terugbetaald. Voor 2021 kan dat €2.815 zijn.

De regels. Bent u co-ouder? En staat uw kind bij de gemeente ingeschreven op het woonadres van de andere ouder? Dan hebt u toch recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting als uw kind doorgaans ten minste 3 hele dagen per week in elk van de huishoudens verblijft. Met 3 hele dagen bedoelt de Belastingdienst 3 keer 24 uur per week. U voldoet ook aan deze eis als het kind om de week bij de ene en de andere ouder verblijft (een hele week dus).

Maar hoe bewijs je nu dat je aan de voorwaarden voldoet? Het ouderschapsplan is in ieder geval een belangrijk document waarin een juiste omgangsregeling moet worden getroffen. Maar de feitelijke situatie moet natuurlijk kloppen met hetgeen in het plan staat. Maak bijvoorbeeld een schema en onderteken dit allebei. Communiceer over het nakomen van de regeling met elkaar, bijvoorbeeld per e-mail. Bedenk dat de rechter de regels streng toepast. Een verblijf van zes dagen per twee weken bij de ene ouder kan dan misschien wel leiden tot een gemiddeld verblijf van drie dagen per week, maar niet tot een verblijf van doorgaans drie dagen per week. En dan heb je geen recht op de heffingskorting!

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op!

Wellicht zijn deze artikelen ook interessant:

Compensatie van box 3-gedupeerden en de toekomst van box 3-heffing Voorjaarsnota 2022