Uit eigen procedurepraktijk: soms krijg je snel gelijk!

Bij Forza procederen we regelmatig. Als de Belastingdienst een fout maakt en deze fout niet rechtzet in een bezwaarprocedure, dan dienen we beroep in bij de belastingrechter. Het kan dan gaan over allerlei onderwerpen, zoals inkomstenbelasting, toeslagen, BTW of invorderingszaken. Recentelijk hadden we een procedure in een invorderingszaak. Maar deze was sneller afgelopen dan de klant had durven hopen!

De belastingdienst vraagt van ons dat we de belasting op tijd betalen. Doe je dat niet, dan krijg je een aanmaning met kosten. Betaal je dan nog niet binnen twee weken, dan krijg je een dwangbevel met hele hoge kosten. Met dit dwangbevel kan de Belastingdienst beslag leggen. De belastingdienst kan dan bijvoorbeeld geld van je bankrekening afhalen of je auto of woning verkopen. En dat allemaal zonder tussenkomst van de rechter. Welkom in het fiscale invorderingsrecht!

Maar er gelden wel strikte regels. Zo mag de Belastingdienst geen aanmaning sturen als wij uitstel van betaling hebben gevraagd. In onze casus gebeurde dit toch. De klant ontving een aanmaning terwijl wij voor hem uitstel van betaling hadden gevraagd. Namens klant is een bezwaarschrift ingediend tegen de kosten van deze aanmaning. Vrij snel kwam de uitspraak: afgewezen! De reden hiervoor was dat de Belastingdienst een foutje had gemaakt. De aanmaning was wel verzonden, maar de kosten waren niet verschuldigd geworden omdat het uitstel in het systeem was ingeboekt op de dag van het verzenden van de aanmaning. Juridisch gezien klopt dit niet. Daarom gingen wij in beroep bij de Belastingrechter. Binnen twee weken nadat wij het beroep hadden ingediend, belde de Belastingdienst. Wij kregen alsnog gelijk. De procedure is nu ingetrokken. Dat ging wel heel rap!

De overheid moet zich aan de regels houden, hoe de interne processen ook zijn ingericht. Forza Adviesgroep weet hoe je zoiets aanpakt! Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Wellicht zijn deze artikelen ook interessant:

Eigendomsvoorbehoud, zo gek nog niet! Veel MKB-ers zuchten onder schuldenlast: saneer op tijd!