Nu de coronacrisis al weer even achter ons ligt, lijken niet zo veel ondernemers in de problemen te zijn. Maar schijn bedriegt. Veel curatoren verwachten in het najaar een golf aan faillissementen.

Veel MKB-ondernemers kampen met financiële problemen. Het gaat dan niet alleen om schulden aan leveranciers of privéschuldeisers, maar met name om belastingschulden en terugbetalingen van TVL en NOW.

Ondernemen betekent keuzes maken. In de praktijk blijkt dat ondernemers (om welke reden dan ook) het betalen van belastingen en crediteuren niet prioriteren. Dan maakt het eigenlijk niet uit of het gaat om een eenmanszaak, VOF of B.V.. De oorzaken kunnen heel divers zijn, maar in de praktijk zien wij te vaak dat de administratie niet op orde is en dat fiscale verplichtingen niet goed worden nagekomen. Er is vaak te weinig inzicht. En dat is jammer.

Gelukkig heeft Forza Adviesgroep veel ervaring met ondernemers die schulden hebben. Regelmatig wordt ons gevraagd te helpen een onderneming weer schuldenvrij te maken. Hiervoor hebben wij een aantal goede tools. De basis is altijd een strakke administratie. Forza werkt volledig digitaal. Dat geeft veel rust en inzicht. Op basis van prognoses en een analyse van de ondernemer weten wij welke instanties te benaderen voor hulp en, heel belangrijk, hoe om te gaan met de Ontvanger van de Belastingdienst. Dit geeft erg goede resultaten, de meeste ondernemers die wij “op de rit helpen” zijn na en saneringsperiode in staat alle financiële problemen en stress achter zich te laten.

Bent of kent u een ondernemer met een te zware financiële last, Forza Adviesgroep weet hoe je zoiets aanpakt! Jelle Landman informeert je hier graag over!

Wellicht zijn deze artikelen ook interessant:

Compensatie van box 3-gedupeerden en de toekomst van box 3-heffing Voorjaarsnota 2022

Wellicht zijn deze artikelen ook interessant:

Wijziging overgangsregeling bij UBO-verplichting uitgesteld Zet tijdig FOR om in lijfrente voor premieaftrek in 2023

Wellicht zijn deze artikelen ook interessant:

Eigendomsvoorbehoud, zo gek nog niet! Veel MKB-ers zuchten onder schuldenlast: saneer op tijd!

Wellicht zijn deze artikelen ook interessant:

Compensatie van box 3-gedupeerden en de toekomst van box 3-heffing Eigendomsvoorbehoud, zo gek nog niet!