Vastgoed in box 1 of box 3

Investeren in vastgoed is populair. Het verhuren van woningen of garageboxen levert vaak aardig wat op. Maar hoeveel belasting betaal je nu eigenlijk over de huur- of verkoopopbrengsten?

De vraag hoeveel belasting je moet betalen heb je zelf in de hand. Voor vastgoedeigenaren die hun pandjes in de BV hebben, is het eenvoudig: die betalen vennootschapsbelasting over de winst die zij met de verhuur of verkoop maken. Een privépersoon die verhuurd vastgoed heeft of een woning (die niet zijn eigen woning is) verkoopt, betaalt belasting  in box 1 of box 3. In box 1 wordt arbeid belast. Je betaalt dan aanmerkelijk meer belasting dan in box 3, waarin meer passief vermogen wordt belast.

Je betaalt belasting in box 1 als je heel actief bezig bent met je vastgoed. De rechter heeft ooit gezegd dat als het gaat om “meer dan actief vermogensbeheer”, je belast bent in box 1. Voorbeelden hiervan zijn:

  • zelf verrichten van onderhoud, verbouwen en renovatie in en aan het pand; 
  • herhaaldelijk kopen, splitsen en verkopen van vastgoed met snelle winst tot gevolg (uitponden); 
  • plaatsen van advertenties; 
  • oplossen van klachten; 
  • opstellen van huurovereenkomsten; 
  • zelf innen van de huur; 
  • onderhouden van contacten met partijen in vastgoed; 
  • bezitten van specifieke kennis en deskundigheid. 

Eigenlijk kan je zeggen dat als je het administratieve, technische en commerciële beheer van het vastgoed zelf uitvoert, er mogelijk sprake is van meer dan actief vermogensbeheer en dus belastbaarheid in box 1.

Wanneer de huisbaas een passievere houding aanneemt, is het waarschijnlijk dat hij belasting betaalt in box 3. Maar waar de grens tussen actief en passief beleggen precies ligt, is niet altijd makkelijk te zeggen, het is een glijdende schaal. De vuistregel is: hoe actiever je bezig bent met je pandjes, hoe groter de kans is dat je belasting moet betalen in box 1.

Bent u voornemens te gaan investeren in vastgoed, of wilt u meer inzicht en duidelijkheid op dit gebied? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wellicht zijn deze artikelen ook interessant:

Compensatie van box 3-gedupeerden en de toekomst van box 3-heffing Voorjaarsnota 2022

Wellicht zijn deze artikelen ook interessant:

Compensatie van box 3-gedupeerden en de toekomst van box 3-heffing Eigendomsvoorbehoud, zo gek nog niet!